فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات و خرید انواع خط کش | فروشگاه اینترنتی ابزار مارکت

خط کش
خط کش ...

خط کش

خط کش ساده 15 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-150خط کش ساده 15 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-150
قیمت پایه: 15,500 تومان
تخفیف:1,500 تومان
قیمت فروش :14,000 تومان
insize-steel-rule-7110-200خط کش ساده 20 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-200
قیمت پایه: 17,500 تومان
تخفیف:1,500 تومان
قیمت فروش :16,000 تومان
خط کش ساده 30 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-300خط کش ساده 30 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-300
قیمت پایه: 22,500 تومان
تخفیف:2,000 تومان
قیمت فروش :20,500 تومان
خط کش ساده 60 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-600خط کش ساده 60 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-600
قیمت پایه: 42,500 تومان
تخفیف:4,000 تومان
قیمت فروش :38,500 تومان
insize-steel-rule-7110-1000خط کش ساده 100 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-1000
قیمت پایه: 83,000 تومان
تخفیف:8,000 تومان
قیمت فروش :75,000 تومان
خط کش ساده 150 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-1500خط کش ساده 150 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-1500
قیمت پایه: 180,000 تومان
تخفیف:17,000 تومان
قیمت فروش :163,000 تومان
خط کش ساده 200 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-2000خط کش ساده 200 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-2000
قیمت پایه: 264,000 تومان
تخفیف:24,000 تومان
قیمت فروش :240,000 تومان