بهترین های نجاری

خط کش ساده 60 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-600خط کش ساده 60 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-600
قیمت پایه: 42,500 تومان
تخفیف:4,000 تومان
قیمت فروش :38,500 تومان
ست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) 15 عددی متابو مدل 6.26703
قیمت پایه: 45,000 تومان
تخفیف:5,000 تومان
قیمت فروش :40,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) 29 عددی متابو مدل 6.26721
قیمت پایه: 75,000 تومان
تخفیف:8,000 تومان
قیمت فروش :67,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) 56 عددی متابو مدل 6.26702
قیمت پایه: 110,000 تومان
تخفیف:13,000 تومان
قیمت فروش :97,000 تومان
دریل نک مدل NEK 481 DHدریل نک مدل NEK 481 DH
قیمت پایه: 132,000 تومان
تخفیف:9,200 تومان
قیمت فروش :122,800 تومان
منگنه کوب بادی APN مدل ST8016A
قیمت پایه: 146,000 تومان
تخفیف:14,600 تومان
قیمت فروش :131,400 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) نک مدل NEK 780 JS
قیمت پایه: 195,000 تومان
تخفیف:14,000 تومان
قیمت فروش :181,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) 450 وات 3 دور رونیکس مدل 4165اره عمود بر ( اره چکشی ) 450 وات 3 دور رونیکس مدل 4165
قیمت پایه: 188,800 تومان
تخفیف:4,800 تومان
قیمت فروش :184,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) نک مدل 5310 JS
قیمت پایه: 270,000 تومان
تخفیف:19,000 تومان
قیمت فروش :251,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) 600 وات 6 دور رونیکس مدل 4120اره عمود بر ( اره چکشی ) 600 وات 6 دور رونیکس مدل 4120
قیمت پایه: 283,300 تومان
تخفیف:7,000 تومان
قیمت فروش :276,300 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی نک مدل NEK 122 Li لیتیوم 10/8 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی نک مدل NEK 122 Li لیتیوم 10/8 ولت
قیمت پایه: 350,000 تومان
تخفیف:24,500 تومان
قیمت فروش :325,500 تومان
اره عمود بر (اره چکشی) 600 وات 6 دور رونیکس مدل 4110اره عمود بر (اره چکشی) 600 وات 6 دور رونیکس مدل 4110
قیمت پایه: 346,300 تومان
تخفیف:8,600 تومان
قیمت فروش :337,700 تومان
رنده برقی 500 وات رونیکس مدل 9210رنده برقی 500 وات رونیکس مدل 9210
قیمت پایه: 346,300 تومان
تخفیف:8,600 تومان
قیمت فروش :337,700 تومان
حراجی
دریل پیچ گوشتی شارژی نک مدل NEK 142 Li لیتیوم 14/4 ولت
قیمت پایه: 390,000 تومان
تخفیف:39,000 تومان
قیمت فروش :351,000 تومان
دریل 13 چکشی 650 وات متابودریل 13 چکشی 650 وات متابو
قیمت پایه: 399,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :379,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی 14.4ولت لیتیوم رونیکس مدل 8614دریل پیچ گوشتی شارژی 14.4ولت لیتیوم رونیکس مدل 8614
قیمت پایه: 389,800 تومان
تخفیف:9,800 تومان
قیمت فروش :380,000 تومان
متر لیزری 30 متری متابو مدل LD 30متر لیزری 30 متری متابو مدل LD 30
قیمت پایه: 400,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :380,000 تومان
گیره رومیزی 10 کیلویی ایران پتکگیره رومیزی 10 کیلویی ایران پتک
قیمت پایه: 432,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :392,000 تومان
اور فرز نجاری 1850 وات رونیکس مدل 7112اور فرز نجاری 1850 وات رونیکس مدل 7112
قیمت پایه: 451,300 تومان
تخفیف:11,300 تومان
قیمت فروش :440,000 تومان
سنباده لرزان اینتراسکول مدل PSM-115/300M
قیمت پایه: 498,000 تومان
تخفیف:45,200 تومان
قیمت فروش :452,800 تومان
اره گرد بر ( اره دیسکی ) 230 میلی متری 2000 وات رونیکس مدل 4320اره گرد بر ( اره دیسکی ) 230 میلی متری 2000 وات رونیکس مدل 4320
قیمت پایه: 472,000 تومان
تخفیف:12,000 تومان
قیمت فروش :460,000 تومان
متر لیزری 60 متری متابو مدل LD 60متر لیزری 60 متری متابو مدل LD 60
قیمت پایه: 540,000 تومان
تخفیف:27,000 تومان
قیمت فروش :513,000 تومان
دریل شارژی 10.8 ولت متابودریل شارژی 10.8 ولت متابو
قیمت پایه: 579,000 تومان
تخفیف:30,500 تومان
قیمت فروش :548,500 تومان
دریل شارژی 10.8 ولت چکشی متابو مدل powerMaxx-SB
قیمت پایه: 672,000 تومان
تخفیف:34,000 تومان
قیمت فروش :638,000 تومان
دریل شارژی 18 ولت متابودریل شارژی 18 ولت متابو
قیمت پایه: 989,000 تومان
تخفیف:49,500 تومان
قیمت فروش :939,500 تومان
اره فارسی بر کشویی 250  میلی متر رونیکس مدل 5325اره فارسی بر کشویی 250 میلی متر رونیکس مدل 5325
قیمت پایه: 1,298,000 تومان
تخفیف:32,500 تومان
قیمت فروش :1,265,500 تومان