دریل های خانگی

دریل رابین مدل R1003
قیمت پایه: 95,000 تومان
تخفیف:9,200 تومان
قیمت فروش :85,800 تومان
دریل نک مدل NEK 5510 DS
قیمت پایه: 115,000 تومان
تخفیف:8,000 تومان
قیمت فروش :107,000 تومان
دریل نک مدل NEK 481 DHدریل نک مدل NEK 481 DH
قیمت پایه: 132,000 تومان
تخفیف:9,200 تومان
قیمت فروش :122,800 تومان
دریل 10 اتومات 400 وات رونیکس مدل 2110دریل 10 اتومات 400 وات رونیکس مدل 2110
قیمت پایه: 139,800 تومان
تخفیف:3,500 تومان
قیمت فروش :136,300 تومان
دریل نک مدل NEK 7513 DH
قیمت پایه: 156,000 تومان
تخفیف:11,000 تومان
قیمت فروش :145,000 تومان
ronix 2210 Cronix 2210 C
قیمت پایه: 164,800 تومان
تخفیف:4,100 تومان
قیمت فروش :160,700 تومان
دریل اینتراسکول مدل D-11/540T
قیمت پایه: 208,000 تومان
تخفیف:19,200 تومان
قیمت فروش :188,800 تومان
دریل اینتراسکول مدل DU-13/650E
قیمت پایه: 234,000 تومان
تخفیف:21,200 تومان
قیمت فروش :212,800 تومان
دریل 13 گیربکسی 1050 وات رونیکس مدل 2220دریل 13 گیربکسی 1050 وات رونیکس مدل 2220
قیمت پایه: 299,800 تومان
تخفیف:7,500 تومان
قیمت فروش :292,300 تومان
دریل 13 چکشی 650 وات متابودریل 13 چکشی 650 وات متابو
قیمت پایه: 399,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :379,000 تومان