فیلتر محصولات
بستن فیلتر

میکروسکوپ

میکروسکوپ
میکروسکوپ ...

میکروسکوپ

میکروسکوپ اپتیکس مدل PenPix Z3میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل PenPix Z3
قیمت فروش :1,230,000 تومان
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Accud ( آکاد ) مدل PM100
قیمت پایه: 1,410,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :1,280,000 تومان