پر فروش های خانگی

فازمتر فیلیپس مدل 17151Aفازمتر فیلیپس مدل 17151A
قیمت پایه: 9,000 تومان
تخفیف:4,000 تومان
قیمت فروش :5,000 تومان
پیچ گوشتی دو طرفه TENHIGH مدل 9306پیچ گوشتی دو طرفه TENHIGH مدل 9306
قیمت فروش :11,000 تومان
متر روکش دار 5.5 متری رونیکس مدل RH-9055متر 5.5 متری رونیکس روکش دار مدل RH-9055
قیمت فروش :12,900 تومان
چکش مهندسی 50 گرم ایران پتک
قیمت پایه: 14,000 تومان
تخفیف:500 تومان
قیمت فروش :13,500 تومان
انبر دست ریکو سایز 6 اینچ مدل RICO 1006Rانبردست ریکو سایز 6 اینچ مدل RICO 1006R
قیمت پایه: 20,000 تومان
تخفیف:6,000 تومان
قیمت فروش :14,000 تومان
انبر دست ریکو سایز 8 اینچ مدل RICO 1008Rانبردست ریکو سایز 8 اینچ مدل RICO 1008R
قیمت پایه: 24,500 تومان
تخفیف:10,500 تومان
قیمت فروش :14,000 تومان
دم باریک ریکو سایز 8 اینچ مدل RICO 2008Rدم باریک ریکو سایز 8 اینچ مدل RICO 2008R
قیمت پایه: 24,500 تومان
تخفیف:10,500 تومان
قیمت فروش :14,000 تومان
چکش مهندسی تاپ 300 گرمچکش مهندسی تاپ 300 گرم
قیمت پایه: 25,000 تومان
تخفیف:9,000 تومان
قیمت فروش :16,000 تومان
چکش مهندسی 300 گرم ایران پتک
قیمت پایه: 18,600 تومان
تخفیف:1,600 تومان
قیمت فروش :17,000 تومان
خط کش ساده 30 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-300خط کش ساده 30 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-300
قیمت پایه: 22,000 تومان
تخفیف:4,000 تومان
قیمت فروش :18,000 تومان
انبر قفلی استنلی مدل 84-369انبر قفلی استنلی مدل 84-369
قیمت پایه: 33,000 تومان
تخفیف:9,000 تومان
قیمت فروش :24,000 تومان
انبر قفلی معمولی (مدل آمریکایی) ایران پتک
قیمت پایه: 37,500 تومان
تخفیف:2,000 تومان
قیمت فروش :35,500 تومان
خار باز کن سر کج سایز 7 جانزوی مدل AG-010011
قیمت فروش :45,000 تومان
 انبر قفلی با سیم چین جانزوی مدل P32M07A
قیمت فروش :45,000 تومان
 انبر قفلی با سیم چین جانزوی مدل P32M10A
قیمت فروش :50,000 تومان
آچار لوله گیر تک دسته ( آچار شلاقی ) جانزوی 1 اینچ مدل W2808R
قیمت فروش :53,000 تومان
قیچی ورق بر دسته عینکی جانزوی مدل P2210A
قیمت فروش :59,000 تومان
حراجی
انبردست چند کاره متابوانبردست چند کاره متابو
قیمت پایه: 95,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :65,000 تومان
آچار فرانسه 29 اینچ جانزوی مدل W27AS10
قیمت فروش :71,000 تومان
انبر پرچ گردان 4/8 میلی متر جانزوی مدل V1004
قیمت فروش :86,000 تومان
دریل چکشی رابین مدل R1015
قیمت پایه: 125,000 تومان
تخفیف:11,700 تومان
قیمت فروش :113,300 تومان
دریل پیچ گوشتی برقی APN مدل ES10D
قیمت پایه: 166,000 تومان
تخفیف:41,000 تومان
قیمت فروش :125,000 تومان
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل HTC-1
قیمت پایه: 138,000 تومان
تخفیف:13,000 تومان
قیمت فروش :125,000 تومان
 کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB
قیمت فروش :130,000 تومان