دریل های خانگی

دریل چکشی رابین مدل R1015
قیمت پایه: 125,000 تومان
تخفیف:11,700 تومان
قیمت فروش :113,300 تومان
دریل نک مدل NEK 481 DHدریل نک مدل NEK 481 DH
قیمت پایه: 169,000 تومان
تخفیف:18,000 تومان
قیمت فروش :151,000 تومان
دریل اینتراسکول مدل D-11/540T
قیمت پایه: 234,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :214,000 تومان
دریل اینتراسکول مدل DU-13/650E
قیمت پایه: 256,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :236,000 تومان
دریل 13 گیربکسی 1050 وات رونیکس مدل 2220دریل 13 گیربکسی 1050 وات رونیکس مدل 2220
قیمت پایه: 339,800 تومان
تخفیف:20,800 تومان
قیمت فروش :319,000 تومان
حراجی
دریل 13 چکشی 650 وات متابودریل 13 چکشی 650 وات متابو
قیمت پایه: 506,000 تومان
تخفیف:41,000 تومان
قیمت فروش :465,000 تومان